logo

M3 Partners s.r.o.
Hviezdoslavova 315/35
905 01 Senica
Slovakia

tel: +421 905 654 046
fax: +421 34 651 5097

IČO: 44 736 371
DIČ: 2022800692
IČ DPH: SK 2022800692

číslo účtu: SK90 0200 0000 0025 8367 6553
SWIFT / BIC: SUBASKBX

Stratené heslo